Schoolplan 

Het schoolplan geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode 2015-2019 weer. Door dit Meerjarig Strategisch Beleidsplan willen wij duidelijkheid bieden. Dit plan zet de koers uit op de hoofdthema's onderwijs (en kwaliteit), personeel, organisatie, financiën en huisvesting. Als leidraad is het Strategisch beleidsplan van 02A5 gehanteerd.


Het schoolplan functioneert als verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag, de ouders en als planningsdocument. Na vaststelling door het bevoegd gezag is het ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.Klik hier voor het schoolplan 2015-2019.