Visie


OBS Spiegelhof is een openbare school, omdat:
 

...er ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind is. De kinderen van OBS Spiegelhof kennis maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen. Zij hierdoor de meerwaarde van diversiteit leren ontdekken. En omdat de leerlingen zich bewust worden van hun eigen identiteit en voorbereid worden op de pluriforme toekomst in een veelvormige samenleving.
 
OBS Spiegelhof is ...
 


OBS Spiegelhof wil ...