schoolgidsobs De Schatkist: een veilige en gezonde school waar kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen op sociaal en cognitief vlak. Leren doen wij (kinderen, ouders en leerkrachten) met elkaar in een betekenisvolle en passende leeromgeving.


Groei
Ontdek
Uniek
DurfDeze kernwaarden dragen bij aan een optimale werk- en leeromgeving voor ouder, kind en leerkracht. Een leeromgeving waarin kinderen worden uitgedaagd om te durven groeien tot een uniek mens.

Deze gids (klik hier voor de PDF) geeft informatie over wat voor school De Schatkist is, welke rol leerlingen, ouders leerkrachten en ondersteuners daarin spelen, hoe wij tegen onderwijs aankijken, hoe ons onderwijs is georganiseerd en welke resultaten wij nastreven.
Tevens komen praktische en dagelijkse schoolzaken aan bod. Achter in de gids vindt u een lijst met adressen en telefoonnummers van medewerkers, betrokkenen en instanties.

Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.