Informatie Brede School


De gemeente Lingewaal heeft in het Manifest van Lingewaal aangegeven om in de toekomst het basisvoorzieningenniveau in de kernen van Lingewaal te borgen.

In de kern Herwijnen is een Brede School ontwikkeling in gang gezet.
Samen met de School met de Bijbel, de kinderopvang, peuterspeelzaal De Kinderkamer en OBS Spiegelhof wordt er gewerkt aan een nieuwe school. De bouw is inmiddels in volle gang en de nieuwe school zal gebouwd gaan worden op de plaats waar nu de School met de Bijbel staat.Op deze pagina informeren wij u met de nieuwsbrieven vanuit de gemeente Lingewaal – uitgevoerd door ICS adviseurs.
Via onze nieuwsbrieven informeren wij u verder over de ontwikkelingen m.b.t. de Brede School.
Uiteraard zullen wij relevante informatie m.b.t. de Brede School ook op deze pagina vermelden.

Onze school wordt in dit proces vertegenwoordigd door Simone van Wijk namens de leerkrachten en Erik Verbeek namens de ouders (MR)

Klik hier voor nieuwsbrief 1
Klik hier voor nieuwsbrief 2
Klik hier voor nieuwsbrief 3
Klik hier voor nieuwsbrief 4
Klik hier voor nieuwsbrief 5
Klik hier voor meer informatie over inloopavond 8 juni 2015.
Klik hier voor nieuwsbrief 6