Kennis maken en inschrijvenKennis maken 
Voor u uw kind inschrijft op onze school, kunt u zich uitgebreid laten informeren over ons onderwijs. Dit kan door middel van deze website, de nieuwsbrief, maar natuurlijk vooral door een bezoek aan onze school. 

U kunt een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding door de school. Voor een afspraak kunt u mailen naar schatkist@o2a5.nl

Procedure 4 jarigen
Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u een inschrijfformulier, een intakeformulier en een schoolgids. 
Enkele weken voor de eerste schooldag van uw kind neemt de groepsleerkracht van groep 1/2 contact met u op over het "wennen" op school. Kinderen wennen maximaal vijf dagdelen in de twee weken voordat ze vier jaar worden. Kinderen die in juni, juli of augustus vier worden, beginnen meteen na de zomervakantie. Zij zullen voor de zomervakantie uitgenodigd worden voor een wenuurtje in hun nieuwe groep. 

Procedure 5 jarigen of ouder
Er zijn ook kinderen, die vanwege bijvoorbeeld een verhuizing, bij ons op school komen in een hogere groep dan groep 1. Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u een inschrijfformulier en een schoolgids. 
Wij nemen na aanmelding contact op met de vorige basisschool om informatie in te winnen over het kind. We ontvangen van de vorige basisschool gegevens van uw kind (toetsresultaten, gebruikte methodes, e.d.). Wij kunnen met deze gegevens ons onderwijs optimaal afstemmen op de behoefte en mogelijkheden van uw kind. 
Er wordt met ouders een afspraak gemaakt over de eerste schooldag. Vaak is het prettig om alvast een dagje te wennen in de klas. Dit kan na overleg met de groepsleerkracht georganiseerd worden. 

Inschrijfformulier
Met dit formulier kunt u uw kind inschrijven op onze school.
Uiteraard is het verstandig om eerst even contact op te nemen voor een gesprek en rondleiding. 

schatkist@o2a5.nl
0418-581315