schoolgidsVoor het eerst naar de basisschool. Voor ieder kind is dit een hele stap, maar ook voor de ouders is het een hele gebeurtenis. Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind toe aan de school.


Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, die hun kinderen op onze school hebben en voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind.


Deze gids (klik hier voor de PDF) geeft informatie over wat voor school Spiegelhof is, welke rol leerlingen, ouders leerkrachten en ondersteuners daarin spelen, hoe wij tegen onderwijs aankijken, hoe ons onderwijs is georganiseerd en welke resultaten wij nastreven.


Tevens komen praktische en dagelijkse schoolzaken aan bod. Achter in de gids vindt u een lijst met adressen en telefoonnummers van medewerkers, betrokkenen en instanties.
 

Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.