schoolgids


obs De Schatkist: een kleine school in Herwijnen met een grote ambitie. Wij willen onze kinderen een schat aan ervaring meegeven op sociaal en cognitief vlak. De school werkt intensief samen met ouders en de omgeving van de school en maakt op deze manier actief deel uit van de samenleving. 
De school vindt partnerschap met ouders en schoolomgeving belangrijk en staat open voor iedereen die betrokken wil worden en een bijdrage wil leveren.

obs de Schatkist biedt “goud” onderwijs, aangeboden door uitstekende professionals werkend vanuit vier elementaire kernwaarden:
Groei
Ontdek
Uniek
Durf


Deze kernwaarden dragen bij aan een optimale werk- en leeromgeving voor ouder, kind en leerkracht. Een leeromgeving waarin kinderen worden uitgedaagd om te durven groeien tot een uniek mens.

Deze gids (klik hier voor de PDF) geeft informatie over wat voor school De Schatkist is, welke rol leerlingen, ouders leerkrachten en ondersteuners daarin spelen, hoe wij tegen onderwijs aankijken, hoe ons onderwijs is georganiseerd en welke resultaten wij nastreven.
Tevens komen praktische en dagelijkse schoolzaken aan bod. Achter in de gids vindt u een lijst met adressen en telefoonnummers van medewerkers, betrokkenen en instanties.
 

Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.